Vrať nám, ptáku, hastrmana (Praha)

17.12.2008 00:00

Kde: pražské divalo Minor

Co: premiéra operky pro děti a s dětmi Vrať nám, ptáku, hastrmana 

Kdo: Hrají a pějí členové Dismanova rozhlasového dětského souboru a Petr Matušek v režii paní Zdeny Fleglové, doprovází orchestr Archioni plus s dirigentem Michalem Macourkem.

—————

Zpět